Czy alkohol jest łatwopalny? Jaki dowód na to, że alkohol jest łatwopalny? | StrażakTeraz (2024)

W kulturze popularnej przyzwyczajono się do przedstawiania alkoholu, zwłaszcza mocnego alkoholu, jako substancji wysoce niebezpiecznej i łatwopalnej. Ludzie zawsze podpalają go, aby się napić, używają go jako paliwa w ogniu lub powodują efekty pirotechniczne, wrzucając szklanki whisky do ognia. Wszystko to jest bardzo dramatyczne, ale czy prawdziwe?

Czy alkohol jest łatwopalny? Jaki dowód na to, że alkohol jest łatwopalny? | StrażakTeraz (1)

Alkohol jest łatwopalny. Jednak palność alkoholu i związane z nim zagrożenia zależą od jego dowodu i formy. Istnieje różnica między izopropylem a etanolem, przy czym ten ostatni jest alkoholem pitnym. Zwykle alkohol o mocy 80 lub wyższej (ABV wynoszącej 40% lub więcej) jest łatwopalny.

Nawet wtedy nie wszystkie produkty na bazie etanolu spalają się w ten sam sposób. Z tego powodu musimy bliżej przyjrzeć się temu, jaki dowód na to, że alkohol jest łatwopalny, co to oznacza dla napojów w Twojej szafce i na co należy uważać w przypadku izopropylu.

Spis treści

Jaki dowód na to, że alkohol jest łatwopalny?

Kiedy mówimy o mocy alkoholu i ryzyku wynikającym z jego spalania, musimy wziąć pod uwagę dwie różne liczby. W Stanach Zjednoczonych obowiązują dwa systemy sprzedaży alkoholu.

Pierwszą z nich jest ocena ABV, która wyraża procentową zawartość alkoholu w objętości. To jest to, do czego prawdopodobnie najczęściej jesteś przyzwyczajony, gdy określasz, jak mocny jest coś.

Na przykład możesz dla odmiany zdecydować się na piwo 7% zamiast typowego 4%. Potem jest dowód, który jest zawsze dwukrotnie większy niż liczba ABV.

Być może nie widać tego tak często w przypadku napojów konsumenckich, ale jest to ważne narzędzie w branży.

Aby napój stał się łatwopalny i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa, wymagana jest wysoka zawartość alkoholu. Rozważamy opcje, które mają 80% i więcej, co oznacza ABV na poziomie 40% i więcej.

Zwykle występuje w mocnych napojach alkoholowych, takich jak napoje spirytusowe.

Mając to na uwadze, ważne jest, aby zapoznać się z niektórymi z bardziej powszechnych form napojów alkoholowych i związanym z nimi ryzykiem łatwopalności.

W końcu nie chcemy odkryć, że nasz ulubiony napój jest większym problemem, niż nam się wydawało.

Czy piwo jest łatwopalne?

Zacznijmy od piwa, gdyż jest to jeden z najpopularniejszych napojów w barach i w domu. Zasada o mocnych alkoholach i dużej zawartości alkoholu oznacza, że ​​piwo nie jest łatwopalne.

Nie ma znaczenia, czy wolisz piwo rzemieślnicze o wyższej zawartości procentowej, czy mocny napar domowy, i tak nie będzie on na tyle mocny, aby był łatwopalny.

Zazwyczaj piwo ma ABV wynoszące zaledwie 4% i 7%, chyba że jest to wersja bezalkoholowa. Odpowiada to około 8 lub 14 stopniom, więc nie jest nawet zbliżony do poziomu etanolu w tych mocnych alkoholach.

Nie będziesz więc w stanie podpalić piwa i nie ma ryzyka przechowywania jego skrzynek w piwnicy. Większe ryzyko pojawia się, gdy piwo jest w beczkach, jak zobaczysz poniżej.

Czy wino jest łatwopalne?

Wino to kolejny popularny wybór na weekendowego lub wieczornego drinka.

Ponownie zawartość alkoholu jest tutaj tak niska, że ​​nie będziesz mieć żadnych problemów, gdy stanie się palny.

Wartości mogą się znacznie różnić od około 5 do 16% ABV, co oznacza najwyższą wartość 32-procentową. Możesz więc bez obaw rozlać szklankę i otworzyć ją w pobliżu kominka.

Czy beczki piwa lub wina mogą eksplodować?

Możliwe jest, że beczki z piwem i winem mogą eksplodować w wyniku wysokiego ciśnienia lub zmian temperatury podczas pożaru.

Istnieje wiele historii o pożarach, które rozpoczęły się w piwnicach w barach – albo z powodu nieostrożności, albousterki elektryczne. Zdarzają się również dziwaczne wypadki, w których beczki eksplodują na imprezach.

Jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ te metalowe kanistry wyrzucają odłamki. Przechowywane beczki na wino są również palne ze względu na materiał, z jakiego są wykonane, nawet jeśli wino nie jest.

Czy wódka jest łatwopalna?

Teraz wkraczamy w obszar mocnych alkoholi i łatwopalnych alkoholi.

W Stanach Zjednoczonych obowiązuje zasada, że ​​każda wódka musi mieć co najmniej 80 proof lub 40% ABV. Dlatego wódka jest łatwopalna.

Czy alkohol jest łatwopalny? Jaki dowód na to, że alkohol jest łatwopalny? | StrażakTeraz (2)

Oznacza to, że wódkę można zapalić i będzie ona palić się równomiernie, aż do wyczerpania całego alkoholu.

W rezultacie należy zachować większą ostrożność podczas picia i przechowywania. Strzał będzie groźniejszy niż mikstura.

Czy whisky jest łatwopalna?

Whisky zajmuje podobne terytorium jak wódka, ponieważ większość butelek ma około 40% ABV lub 80 proof. Oznacza to, że w kontakcie z ogniem może się zapalić, a duży zbiór whisky może przyspieszyć pożar.

Tak więc, chociaż sceny z whisky w kominku mogą być przesadzone, nie są całkowicie nierealne.

Łatwopalny mocny trunek z pewnością ma swoje zastosowanie, jeśli obchodzi się z nim ostrożnie. Możemy go na przykład wykorzystać w kuchni, aby podpalić potrawę i poprawić jej smak.

W niektórych restauracjach może to być wielkie widowisko, podczas którego kelnerzy podpalają desery, serwując je w ramach małego teatru obiadowego.

Zwykle formami alkoholu używanymi w tych potrawach są brandy i rum. Są to napoje już używane w celu dodania smaku, więc nie zepsują posiłku.

Wszystko, co zawiera wino w sosie lub piwo w cieście, nie zapali się w ten sam sposób.

Potem słychać płonące strzały.

To kolejna forma teatru, która jest dobrym sposobem na nawiązanie kontaktu biznesowego, zwłaszcza z młodszymi pijącymi w czasie ferii wiosennych. Nie ma w tym nic złego, o ile płomienie całkowicie zgasną przed wypiciem shota.

Zagrożenia pożarowe w gorzelniach i browarach alkoholowych.

Do tej pory w małej skali mówiliśmy o palnym i niepalnym alkoholu pitnym. Ale co z magazynowaniem i produkcją na dużą skalę?

Historii o eksplozjach i pożarach związanych z fotosami w gorzelniach jest mnóstwo. Nie jest to wyłącznie ryzyko związane z nielicencjonowaną działalnością związaną z bimberem.

Opary z destylatorów w dowolnej konfiguracji mogą reagować z tlenem, powodując zapłon. Wystarczy jeden otwarty płomień lub iskra elektryczna.

Ponadto osoby pracujące w branży warzenia piwa muszą uważać na produkty uboczne. Podczas obróbki chmielu i zboża na piwo, zarówno w silosach, jak i w browarze, powstaje dużo pyłu.

W najgorszym przypadku mogą one tworzyć chmury, które reagują z iskrami i tlenem, powodując eksplozje pyłu.

Czym alkohol izopropylowy różni się od etanolu?

Do tej pory mówiliśmy tylko o piciu alkoholu, co oznacza, że ​​wszystko zawierało etanol. Istnieje inna forma alkoholu, którego używamy, a który nie jest bezpieczny do picia, a jest nim alkohol izopropylowy.

Zasadniczą różnicą między nimi jest to, że izopropyl jest wysoce łatwopalny i niebezpieczny. Możemy go stosować ostrożnie w środkach czyszczących i nacierając alkoholem.

Ale spali się w kontakcie z iskrą lub płomieniem. Pojemniki z alkoholem izopropylowym również mogą eksplodować, a nawet jego opary są wysoce łatwopalne.

Czy alkoholowy środek do dezynfekcji rąk jest łatwopalny?

Chcę zakończyć ten przewodnik kilkoma innymi pytaniami dotyczącymi alkoholu palnego i wyrobów alkoholowych.

To świetne pytanie, ponieważ wielu z nas będzie miało w swoich łazienkach środki dezynfekujące na bazie alkoholu.

Produkty te zawierają wysoki procent etanolu lub izopropylu – na tyle wysoki, że mogą spalić się w ogniu. Oznacza to, że należy zachować ostrożność podczas używania ich w pobliżu otwartego ognia i przechowywania.

Co sprawia, że ​​koktajle Mołotowa są tak wybuchowe?

Nazwa „Koktajl Mołotowa” brzmi tak, jakby w grę wchodził alkohol. Chociaż możliwe byłoby użycie butelki wysokoprocentowego alkoholu, byłoby to również kosztowne i prawdopodobnie niedostępne.

Zamiast tego są to często bomby benzynowe, których paliwem jest benzyna umieszczona w starej butelce lub kanistrze.

Następnie użytkownicy umieszczają na górze szmatę, podpalają ją i kierują w stronę swoich wrogów.

W wyniku kontaktu butelka pęka, a płonące paliwo rozprzestrzenia się.

Czy możesz zdmuchnąć świeczkę, mając alkohol w oddechu?

Wreszcie istnieje obawa, że ​​nie możesz zdmuchnąć świecy, jeśli piłeś mocny alkohol z powodu alkoholu w oddechu.

W Twoim oddechu nie powinno być wystarczającej ilości alkoholu, aby zareagował z płomieniem i spowodował problem. Jeśli jesteś tak pijany, w ogóle nie powinieneś zapalać świec.

Podsumowując, palność alkoholu w dużej mierze zależy od jego dowodu. Wszystko powyżej 80 stopni zapali się, co sprawia, że ​​nadaje się jako paliwo i do flamingu.

Wszystko poniżej tego poziomu nie będzie wystarczająco mocne, aby się spalić. Oznacza to, że wiele mocnych alkoholi w Twojej barce jest łatwopalnych, ale piwo i wino nie.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy w magazynie i podczas produkcji masz duże beczki piwa i wina.

Zawsze dobrze jest ocenić zawartość procentową dowolnego produktu na bazie alkoholu w domu oraz odpowiedzialnie go używać i przechowywać.

Czy alkohol jest łatwopalny? Jaki dowód na to, że alkohol jest łatwopalny? | StrażakTeraz (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated:

Views: 5297

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.