Niebezpieczeństwa związane z piciem Everclear (2024)

Zdrowie Vertavy22 listopada 2022 rAlkohol

Niebezpieczeństwa związane z piciem Everclear (1)

Wysoka skuteczność Everclear i dość niska cena sprawiają, że jest on atrakcyjny dla niektórych osób pijących, szczególnie nastolatków i studentów. Ale czy Everclear jest niebezpieczny? Niezależnie od wieku osoby picie Everclear może być bardzo niebezpieczne, nawet w małych ilościach. Moc tego trunku może szybko zagrozić życiu człowieka. Używanie Everclear może szybko doprowadzić do zatrucia alkoholem i śmierci.

Jeśli Ty lub ktoś bliski zmaga się z nadużywaniem alkoholu, Vertava Health’sośrodek odwykowy alkoholowymoże pomóc. Skontaktuj się z nami na844.470.0410aby dowiedzieć się więcej o niebezpieczeństwach związanych z piciem Everclear.

Co to jest Everclear?

Everclear to alkohol destylowany z ziaren. Przy mocy 151 i 190, odpowiednio 75,5 procent i 95 procent, Everclear jest najsilniejszym trunkiem na rynku. Dla porównania, wiele innych popularnych alkoholi, takich jak wódka i rum, ma o ponad połowę mniejszą moc niż Everclear 190, co daje około 80 stopni mocy. Wypicie jednego shota Everclear 190 ponad dwukrotnie zwiększa wpływ alkoholu na organizm człowieka. Ze względu na siłę działania i związane z nią niebezpieczeństwa silniejszy dowód jest nielegalny w wielu stanach USA. Jednak niektórzy ludzie zadają sobie wiele trudu, aby znaleźć i zastosować tę substancję. Niektórzy posuwają się tak daleko, że przejeżdżają przez granice stanu lub proszą przyjaciela lub członka rodziny o przywiezienie butelki spoza stanu. Jak sama nazwa wskazuje, Everclear jest przezroczysty i w większości pozbawiony smaku i zapachu, co czyni go niebezpiecznym po zmieszaniu z napojem. Z tego powodu osoba może nie zdawać sobie sprawy, że ją spożywa (w przeciwieństwie do innego trunku) i pije w normalnym tempie. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy dana osoba upija się lub spożywa dużą liczbę drinków w krótkim czasie. Nawet mając świadomość, że dana osoba spożywa Everclear, zbyt łatwo jest wypić niebezpieczną ilość Everclear w krótkim czasie. Już jedno zastrzyki Everclear mogą w bardzo krótkim czasie wywołać chorobę i zagrozić jej zdrowiu. Według producentów Everclear nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia, raczej jest uważany za „niedokończony składnik” przeznaczony do rozcieńczenia lub wykorzystania do wytworzenia alkoholu o niższej mocy. Pomimo tego ostrzeżenia wiele osób nadal pije tę substancję w sposób inny niż zamierzony, co może szybko narazić je na poważne szkody.

Niebezpieczeństwa związane z piciem Everclear

Everclear jest szczególnie niebezpieczną formą alkoholu. Łatwo jest pić tę substancję w dużych ilościach, nie zauważając tego. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet śmierci, jeśli dana osoba nie zaprzestanie picia na czas. Nie należy ignorować niebezpieczeństw związanych z piciem Everclear.

Chociaż główne ryzyko związane z piciem Everclear obejmuje zatrucie alkoholem i śmierć, inne zagrożenia obejmują:

 • Powolne lub nieregularne bicie serca
 • Nudności i wymioty
 • Ból brzucha
 • Zawroty głowy i utrata równowagi
 • Drażliwość, dezorientacja i trudności z koncentracją
 • Pocenie się i drżenie
 • Bełkotliwa wymowa
 • Drgawki i poważniejsze zaburzenia oddechowe

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zmaga się z nadużywaniem alkoholu, ważne jest, aby jak najszybciej zwrócić się o pomoc. Niebezpieczeństwa związane z paleniem Everclear

W miarę jak ludzie szukają nowych sposobów na zwiększenie szumu alkoholu i uniknięcie niektórych jego nieprzyjemnych skutków, coraz większą popularnością cieszą się niebezpieczne metody spożywania alkoholu. W ostatnich latach palenie alkoholu stało się bardziej powszechne, co może uczynić Everclear jeszcze bardziej niebezpiecznym. Doniesienia sugerują, że niektórzy ludzie eksperymentują z paleniem Everclear. Palenie alkoholu zyskało na popularności z kilku powodów, a mianowicie ze względu na otaczającą go intrygę i założenie, że metoda ta pozwala na pominięcie kalorii zwykle związanych z piciem. Spożywanie alkoholu w ten sposób może również spowodować szybsze przedawkowanie, ponieważ dana osoba nie jest w stanie kontrolować ilości spożywanego alkoholu i tego, czy jest on w postaci płynnej.

Objawy zatrucia alkoholem

Zatrucie alkoholem jest częste po wypiciu dużych ilości alkoholu, szczególnie substancji takich jak Everclear. Niektóre typowe objawy zatrucia alkoholem obejmują:

 • Nieszczelne lub zatkane rurki oddechowe
 • Nieregularne lub wolne bicie serca
 • Drgawki i konwulsje
 • Wilgotna lub niebieskawa skóra
 • Niska temperatura ciała

Jeśli podejrzewasz, że Ty, Twój przyjaciel, członek rodziny lub ktoś bliski cierpi na zatrucie alkoholowe, ważne jest, aby natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Zatrucie alkoholowe to poważny stan wymagający natychmiastowego leczenia, aby zapobiec zagrażającym życiu konsekwencjom.

Dodatkowe ryzyko związane ze spożywaniem alkoholu Everclear

Zarówno upijanie się, jak i nadmierne picie jakiejkolwiek formy alkoholu może być przyczyną wielu problemów zdrowotnych i poważnych problemów zdrowotnych. Picie alkoholu o dużej zawartości alkoholu, takiego jak Everclear, może narazić osobę na większe ryzyko wystąpienia tych schorzeń. Upijanie się i intensywne picie zostało powiązane z:

 • Uszkodzenie mózgu
 • Problemy z sercem (udar, choroby serca)
 • Niektóre rodzaje nowotworów (piersi, okrężnicy, przełyku, jamy ustnej, gardła, wątroby)
 • Zaburzenia ze spektrum alkoholu u płodu
 • Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)
 • Zwiększone ryzyko upadków i obrażeń
 • Choroba wątroby
 • Problemy z pamięcią i uczeniem się
 • Powikłania ciąży (poronienie, urodzenie martwego dziecka)
 • Choroby przenoszone drogą płciową
 • Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej
 • Samobójstwo
 • Niezamierzona ciąża

Używanie alkoholu i przewlekłe wzorce picia związane z alkoholizmem mogą również powodować poważne problemy w rodzinie, związkach i karierze. Używanie alkoholu wiąże się również z różnymi zaburzeniami nastroju i stanami lękowymi. Te szkodliwe wzorce picia mogą zaburzyć zdrowie psychiczne i emocjonalne danej osoby w takim stopniu, że mogą powodować lub pogłębiać pewne problemy ze zdrowiem psychicznym. Im szybciej dana osoba będzie w stanie pokonać spożycie alkoholu, tym lepiej. Trzeźwość może pomóc w zmniejszeniu krótko- i długoterminowych skutków używania alkoholu i uzależnienia.

Znajdź leczenie używania i uzależnienia od alkoholu w Vertava Health

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zmaga się z problemem nadużywania alkoholu, dostępna jest pomoc. W Centrum Zdrowia Vertava oferujemy oparte na dowodach programy leczenia uzależnień, które mogą pomóc ludziom przezwyciężyć zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych i odzyskać życie.Skontaktuj się z namidzisiaj o844.470.0410aby dowiedzieć się więcej o naszych możliwościach leczenia i rozpocząć drogę do powrotu do zdrowia.

Oznaczoneniebezpieczeństwa związane z piciem są zawsze jasne,zawsze wyraźne niebezpieczeństwa,jest zawsze wyraźnie niebezpieczne

Niebezpieczeństwa związane z piciem Everclear (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 5287

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.